за принципите на производство


Издадена за първи път през 1925г, автобиографията на Хенри Форд е своеобразно практическо ръководство за успех в бизнеса. Споделяйки своя път на развитие и разсъждавайки върху механизмите на организацията на производство, натрупване на капитал и вътрешнофирмени отношения той споделя няколко основни принципа. Впечатляващото в тях е извеждането на ползата на обществото над личната, силно застъпената морална етика и стремежа за разбиване на старите стериотипи. Автомобилите на Форд са символ на качество и надеждност, а нововъведенията му са революционни, в същото време философията му на живот и правене на бизнес са толкова човешки, че могат да бъдат приложени като формула за успех във всяка една област и днес.
"Основните принципи на нашето производство гласят:
- Не се страхувай от бъдещето и не се спъвай в миналото. Който се страхува от бъдещето, т.е. от неуспехи, той сам ограничава кръга на своята дейност. Неуспехите дават само повод да се захване работата отново и по-умно. Честният неуспех не е позорен: позорен е страхът пред неуспехите. Миналото е полезно само в това отношение, че ни посочва пътя и средствата за развитие.
- Не обръщай внимание на конкуренцията. Нека работи този, който по-добре може да се справи с работата. Опитите да разстроиш чуждо дело е престъпление, понеже това е стремеж да погубиш от сляпа страст към печалби чужд живот и да дадеш власт на силата пред здравия разум.
- Поставяй по-горе от личните си сметки общата полза. Без печалба не може да се държи нито едно дело. Наистина в “печалбата” не се крие нищо лошо. Доброто предприятие, като принася голяма обществена полза, трябва да носи със себе си и голям доход, и то донася такъв. Но доходността трябва да се получи в резултат на полезната работа, а да не бъде нейна основа и цел.
- Да произвеждаш не значи евтино да купуваш и скъпо да продаваш. Това по-скоро ще рече да купуваш суровите материали на износни цени, да ги обработваш с въжможно незначителни допълнителни разходи в доброкачествен продукт, който да разпеделиш след това най-износно между потребителите.  С хазартна игра, със спекулация, с нечестни начини само се затруднява процесът на общественото стопанство."
из "Autobiography. Henry Ford. 1925"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

---------- ----------